เสริมสร้างอาชีพให้เกษตรกร….ด้วยการปลูกกานพลูและอบเชย

กานพลูและอบเฉย สมุนไพรกำจัดไรฝุ่น

 

ต้องยอมรับว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการสกัดน้ำมันหอมระเหยที่ประเทศไทย ราคาค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นบริษัทที่ซื้อสิทธิบัตรนี้ไปจึงต้องแก้ไขด้วยการนำเข้าวัตถุดิบบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทผู้ผลิตกำลังมีแผนรณรงค์ให้เกษตรกรแถว จ.จันทบุรี ปลูกกานพลู และแถว จ.ฉะเชิงเทรา ปลูกอบเชยให้มากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างเสริมอาชีพให้เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย