ส่วนผสมของสมุนไพรกำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ (Mite Fearr)

ไมท์เฟียร์ (Mitfearr) เป็นสูตรสมุนไพรสกัดจากน้ำมันหอม ระเหย กานพลู และอบเชย ฯ โดยได้รับการวิจัย และพัฒนา ภายใต้โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบาย การจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) สเปรย์สมุนไพรกำจัดไรฝุ่นคลูโอ (Cluo) ไมท์เฟียร์ (Mite Fearr) ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด