มาตรฐานครบครัน ของไมท์เฟียร์

มาตรฐานครบครัน ของไมท์เฟียร์

    สเปรย์กำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ เป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของคนไทย มีทีมวิจัยที่นำโดย ดร.อำมร อินทร์สังข์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไรฝุ่น และคุณจรงค์ศักดิ์ พุมนวน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้มีการศึกษาวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับไรฝุ่นมาตั้งแต่ด้านอนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย และชีววิทยา จนสามารถค้นพบสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์กำจัดไรฝุ่นได้สำเร็จ และได้มีมาตรฐานการันตีผลิตภัณฑ์มากมายถึงคุณภาพที่เป็นมิตรกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม และสามารถกำจัดไรฝุ่นได้จริง 100%

 

มาตรฐานการันตีคุณภาพ

  • ผลงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย หรือ BRT

  • เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

  • ได้รับการจดทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เลขที่ 139/2555

  • ควบคุมการผลิตโดยทีมงานเภสัชกร

  • โรงงานผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน GMP

  • รับรองประสิทธิภาพจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช