ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ (Mite Fearr)

ผลิตภัณฑ์กำจัดไรฝุ่น ไมท์เฟียร์ ได้รับเลขทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จากการสนับสนุนงานวิจัยการควบคุมไรฝุ่น Dermatophagoides pteronyssinus (Trouessart) โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากพืช โดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ภายใต้โปรแกรมทรัพยากรชีวภาพ คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส สวทช.

 

นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาสูตรน้ำมันหอมระเหยที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมไรฝุ่นและได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับ บริษัท ไทยเฮิร์บเทค จำกัด และ บริษัท คนดี จำกัด ปัจจุบัน บริษัทได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดไรฝุ่นภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าต่างๆ เพื่อจัดจำหน่าย และที่ได้รับขึ้นทะเบียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ mitefearr อย.เลขที่ 139/2555 ไมท์เคลียร์ 140/2555 ไมท์คลีน 141/2555 และแกรนด์โฮม 142/2555

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www1a.biotec.or.th/brt/index.php/2009-06-23-04-00-07/435-2012-07-24-07-49-25