ป้องกันไว้…ดีกว่าแก้ไขภายหลัง

ลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ส่วนหนึ่ง

 

เป้าหมายอีกประการที่อาจารย์วางไว้ก็คือ ไม่ต้องทุกบ้านจะต้องมีสเปรย์กันไรฝุ่นนี้ แต่อยากประชาสัมพันธ์ให้คนใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สเปรย์กันไรฝุ่นนี้ก็ได้ แต่อยากให้คนหันกลับมาใส่ใจความสะอาดบนที่นอนของตัวเองมากกว่า

 

เพราะเกือบครึ่งชีวิตเราอยู่บนที่นอน ทำความสะอาดสักนิด ปัดกวาดก็ยังดี แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดไปแล้วก็ดูดฝุ่นหรือปัดกวาดบ้าง รับรองว่าสุขภาพเราจะดีขึ้น จะทำให้ที่นอนน่านอนมากยิ่งขึ้นคือหลับอย่างปลอดภัยและอุ่นใจ

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ไรฝุ่นบ้าน โดย ผศ.ดร.อำมร อินทรสังข์ และทีมวิจัย