ต่อยอดสู่งานวิจัยชิ้นใหม่

อาจารย์มองเป้าของงานวิจัยไว้ว่า ถ้าใช้ประโยชน์โดยตรงไม่ได้ก็จะต้องทำให้นำไปใช้ประโยชน์ทางอ้อมให้ได้ คือ มองคำตอบไว้เลยว่าต้องสามารถนำไปใช้ได้ อย่างน้อยที่สุดก็คือต้องรวบรวมตีพิมพ์เป็นหนังสือ เพราะฉะนั้นงานขั้นต่อไปที่มองไว้และเตรียมการบ้างแล้วคืองานวิจัยที่ต่อยอดกับงานวิจัยด้านไรฝุ่น คือ หาวัตถุดิบแหล่งใหม่อย่างสาหร่าย มาทำวิจัยต่อ อีกเรื่องคือการวิจัยสกัดน้ำมันหอมระเหยมาควบคุมแมลง และใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์

และนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมของการแก้ปัญหาไรฝุ่นด้วยน้ำมันหอมระเหย ผลงานจากการวิจัยและพัฒนามากว่า 8 ปี ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย