ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกับนักวิจัยอาชีพ

โชคดีที่อาจารย์มีงานหลักอยู่ 3 งาน งานหลักแรกคือ การสอน แต่ถ้าให้อาจารย์สอนอย่างเดียว พูดตรง ๆ ว่าคงจะมีปัญหากับชีวิตแน่ เพราะต้องพูดซ้ำไปซ้ำมา อาจารย์ยอมรับว่ายังมีความเป็นครูอาจารย์ไม่เต็มร้อยเหมือนอาจารย์อีกหลายท่าน อาจารย์ชอบที่จะทำงานหลาย ๆ เรื่อง งานหลักที่สองคือ การทำงานวิจัย และงานหลักที่สามคือ การบริหารภายในคณะและการบริการสังคม ทั้งเป็นกรรมการภายในสถาบันและช่วยงานภายนอกอยู่อีก 4 สมาคม


มีคำพูดของโปรเฟสเซอร์ที่ปรึกษาที่ประเทศโปแลนด์ ซึ่งท่านเป็น 1 ใน 5 ของนักวิจัยไรระดับโลก บอกกับผมก่อนจะกลับประเทศไทยไว้ว่า “ถ้าคุณสอนดีแค่ไหน ก็จะมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ชื่นชมคุณ แต่ถ้าคุณมีงานวิจัยที่ดี คนทั้งโลกจะชื่นชมคุณ”