การป้องกัน….กำจัดไรฝุ่น

ลดสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นได้ส่วนหนึ่ง

 

1. ทิ้งเครื่องนอน พรม เฟอร์นิเจอร์ที่ภายในทำจากวัสดุเส้นใย หรือนุ่น ที่มีอายุการใช้งานหลายปี อายุการใช้งานของที่นอนมากขึ้นก็จะพบปริมาณของไรฝุ่นมากขึ้นตามลำดับ

 

พบว่า ที่นอนที่ทำจากนุ่น จะพบไรฝุ่นมากที่สุดรองลงมาคือ ที่นอนใยสังเคราะห์ เสื่อ และที่นอนใยมะพร้าว

 

2. ใช้ผ้าที่มีเส้นใยสานกันแน่น พลาสติก หรือเส้นใย vinyl และ nylon หรือเคลือบด้วยสารป้องกันไรฝุ่น ซึ่งอาจได้ผลดีในระยะแรกๆ


3. การดูดฝุ่น สามารถเคลื่อนย้ายตัวไรฝุ่นออกจากที่นอน หรือพรมได้น้อยกว่า 10%

4. การซักเครื่องนอนเป็นประจำ ด้วยน้ำที่อุณหภูมิอย่างน้อย 55 oc สามารถฆ่าตัวไรฝุ่นและกำจัดสารก่อภูมิแพ้ออกจากเครื่องนอนได้ส่วนการซักด้วยน้ำเย็นหรือการซักผ้าตามปกตินั้น แม้จะไม่สามารถฆ่าไรฝุ่นได้ แต่ลดสารก่อภูมิแพ้ได้

 

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ไรฝุ่นบ้าน โดย ผศ.ดร.อำมร อินทรสังข์ และทีมวิจัย