การตลาดกับงานวิจัย?

จากประสบการณ์การทำงานวิจัย อาจารย์เห็นว่าความเป็นวิชาการมีความหลากหลายมาก แต่ละศาสตร์ แต่ละสาขา มีวิวัฒนาการและมีความสำคัญเฉพาะตัว ไม่อาจพูดได้ว่าใครสำคัญกว่าใคร เราต้องการศาสตร์ทุกอย่างมาผสมผสานกันเพื่อที่จะก่อประโยชน์สูงสุดต่อมนุษย์ และใช่ว่างานวิจัยทุกชิ้นจะสามารถออกสู่ตลาดได้ทั้งหมด

 

อาจารย์คิดว่าเราต้องมีงานวิจัยจำนวนหนึ่งที่สามารถสู่ห้างได้ อีกจำนวนหนึ่งต้องเป็นหิ้ง เป็นคลังสมองไว้ ต้องรู้จักเลือกงานวิจัยพื้นฐานที่ต้องใช้เมื่อจำเป็น บางครั้งนำงานวิจัยพื้นฐานมา 10 เล่ม ใช้จริงแค่ 1 เล่ม หรือนำมารวม ๆ กันเพื่อผลิตงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ 1 ชิ้น ขึ้นอยู่กับการจัดการความรู้นั้น ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ


ช่วงหลัง อาจารย์เห็นการ์ตูนเยอะมาก เป็นการ์ตูนแห่งความรู้ นำความรู้มาเรียบเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปที่น่าสนใจ เช่น นำเรื่องกิ้งกือมาทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้ง ๆ ที่มันเป็นแค่สัตว์เดินดินเล็กๆ ที่เราไม่เคยสนใจมันเลย

 ที่มา : บทสัมภาษณ์ และ เอกสารเผยแพร่ไรฝุ่นบ้าน โดย ผศ.ดร.อำมร อินทรสังข์ และทีมวิจัย